Normativa i funcionament


Normativa i funcionament de l’escola Grimaldidance (Curs 2023-2024)

Reserva de plaça e Inscripció:

 1. Alumnes actuals: Poden reservar la plaça unint-se al grup corresponent a través de WhatsApp.
 2. Nous alumnes: Poden fer la reserva de plaça per WhatsApp al 656800733 o pel formulari de contacte a la web www.grimaldidance.com.
 3. Dubtes: Si hi ha dubtes, es pot enviar un àudio o be un missatge a través del WhatsApp al 656800733.
 4. Primer dia de classe per nous alumnes: La inscripció es realitza de manera presencial el primer dia de classe, que serà de prova.
 5. Modificació d'horaris: Grimaldidance es reserva el dret de modificar els horaris dels tallers si és necessari. Les modificacions seran comunicades a través dels canals de comunicació: Instagram: Grimaldidance, WhatsApp i la web.

Calendari:

 • El curs 2023-2024 començarà l'última setmana de setembre i finalitzarà a juny o juliol.

Calendari de Festius:

 • El calendari de festius seguirà el calendari escolar, exceptuant els dies de lliure disposició de l'escola. Alguns dels dies festius del curs 2023-2024 són:
  • 12 i 23 (Festa a Banyoles) d’octubre
  • 1 de novembre
  • 6 i 27 i 28 de desembre
  • Nadal: 25, 26 i 1 de gener
  • Setmana Santa: a concretar la setmana
  • Els dies de classe que coincideixen amb festivitats no es recuperen. Si un alumne no pot assistir a classe, es pot demanar al professor recuperar-la en el mateix nivell i disciplina, tant a Banyoles com a Olot, sempre que hi hagi disponibilitat.
Si es preveu que durant un mes no es podrà assistir al curs o al mes vinent i s'avisa amb 10 dies d'antelació, no es cobrarà la quota, sempre que no s'hagi utilitzat l'ús del pagament trimestral.
Els cobraments es realitzaran a principis de mes, també es poden fer per banc, on s'efectuaran de l'1 al 10 de cada mes. El cobrament per banc no té descompte. Si es dóna de baixa o no es pot assistir al curs durant un mes, s'haurà de comunicar abans del dia 20 de cada mes.

Actualització Quotes 2023-2024:

  • Matrícula Gratis.
  • Quota al mes per una classe a la setmana: 35 €.
  • Quota al mes per dues classes a la setmana: 60 €.
  • Classe esporàdica: 10 € (cal consultar amb el professor).
  • Classe particular d'1 hora: 50 €.
  • Classe nupcial d'1 hora: 50 €.

Descomptes:

  • 10% de descompte si es paga trimestralment (en efectiu).
  • 15% de descompte si es fa Salsa i Bachata / Solodance “aplicat en el preu actual” (en efectiu).
  • Preu Trimestre una classe 95€
  • Preu Trimestre dues classes 160€